No filters

Door alle reclame en de druk van het 'mooi-mooi bestaan', alsook het 'DIY' (do it yourself) - gegeven, is het soms verleidelijk om zelf een 'filtertje'(*) te plaatsen op een foto van jouw professionele fotograaf.

Het zelf plaatsen van filters op foto's die zijn gemaakt door jouw professionele fotograaf is heel ongepast om verschillende redenen:

(*"Een filter op foto's is een digitale aanpassing die wordt toegepast om de uitstraling, kleur, of sfeer van een afbeelding te veranderen.")

Verandering van integriteit


Filters kunnen de oorspronkelijke intentie en stijl van de fotograaf veranderen. Professionele fotografen besteden veel tijd aan het bewerken van hun foto's om een specifieke esthetiek te bereiken. Door zelf filters toe te voegen, kan en zal dit afbreuk doen aan het artistieke werk van de fotograaf.

Professionaliteit


Foto's gemaakt door professionele fotografen zijn vooral een weerspiegeling van hun vakmanschap en professionaliteit. Het toevoegen van persoonlijke filters kan de professionele uitstraling van de foto verminderen en de kwaliteit ervan aantasten.

Verkeerde interpretatie


Filters kunnen de oorspronkelijke kleuren en details van een foto veranderen, waardoor de interpretatie van de foto kan verschillen. Als de fotograaf een specifieke sfeer of boodschap heeft willen overbrengen, kunnen filters deze intentie verstoren.

Auteursrechten en respect


Het kan als respectloos worden beschouwd om de creatieve inhoud van iemand anders te wijzigen zonder toestemming, zeker als het gaat om het werk van een professionele fotograaf. Het kan ook vragen oproepen over de naleving van auteursrechten, maar dat is een langer (en duurder verhaal).

Samenwerkingen


Als er sprake is van een samenwerking met een fotograaf als bedrijf, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de foto's en eventuele bewerkingen. In sommige gevallen kan een fotograaf specifieke richtlijnen hebben met betrekking tot het gebruik van zijn of haar werk, zoals het plaatsen van logo's etc.

Dat gezegd hebbende, zijn er situaties waarin het bewerken van foto's wellicht aanvaardbaar is, op voorwaarde dat het gebeurt met respect voor het werk van de fotograaf en met toestemming.

Bijvoorbeeld, sommige fotografen kunnen openstaan voor samenwerking en creatieve bewerkingen als ze vooraf zijn besproken en overeengekomen.

Het is altijd goed om duidelijke communicatie te hebben met de fotograaf en diens wensen te respecteren.

Heb je vragen hierover, mag je me steeds contacteren hierover.